Så här köper du medlemskort:

Till Filmstudions visningar säljs medlemskort bara för en termin åt gången, höst eller vår. Priset för medlemskortet är f.n. 150 kr och då ingår alla filmer i priset. Åldersgränsen är 15 år.

Medlemskortet säljs strax innan föreställningens början, alternativt kan du sätta in 150 kr till postgirokonto 191 75 06 - 6 (Ekerö Filmstudio) och hämta ut medlemskortet vid ditt första biobesök för terminen.

Biljett till enskilda filmer går ej att köpa. Föreningen har medlemskap i Sveriges Förenade Filmstudios. 

Nästa film

Midnight in Paris

Den 14/9

Midnight in Paris (se trailer)

1 Midnight in Paris

Senaste filmen

Senaste filmen var "Fönster åt gården" och fick följande betyg:

76 vita bönor
15 svart-vita bönor
  0 svarta bönor
Närvarande medlemmar: 91 st

HISTORIK

© 2017 Ekerö Filmstudio
Back to Top