Så här köper du medlemskort:

Till Filmstudions visningar säljs medlemskort bara för en termin åt gången, höst eller vår. Priset för medlemskortet är f.n. 180 kr och då ingår alla filmer i priset. Åldersgränsen är 15 år.

Medlemskortet säljs strax innan föreställningens början, alternativt kan du sätta in 180 kr till Plusgirokonto 191 75 06 - 6 (Ekerö Filmstudio) och hämta ut medlemskortet vid ditt första biobesök för terminen.

Biljett till enskilda filmer går ej att köpa. Föreningen har medlemskap i Sveriges Förenade Filmstudios. 

Nästa film

Faces, Places.

25 april kl.19.30

Se trailer.

07 Faces Places

Senaste filmen

Senaste filmen var "Faces Places" och fick följande betyg:

72 vita bönor
28 svart-vita bönor
  4 svarta bönor
Närvarande medlemmar: 104 st

HISTORIK

© 2019 Ekerö Filmstudio
Back to Top